PCOS, vad är det?

 • 0
ovary

PCOS, vad är det?

Category : Kropp

Polycystiskt ovarialsyndrom även kallat PCOS är en obalans bland de kvinnliga könshormonerna. Detta kan orsaka en rad olika problem som inte bara är relaterade till infertilitet, men för att förstå processen behöver du veta hur fortplantning fungerar. Äggstockarna, som är en del av den kvinnliga fortplantningsprocessen tillsammans med äggledarna, livmodern och vaginan, innehåller livsförrådet av ägg. Dessa ägg är omogna och förvaras i små vätskefyllda strukturer som kallas folliklar. Hypofysen, en del av hjärnan, producerar hormoner som kontrollerar funktionen av äggstockarna. Varje månad utsöndrar hypofysen follikelstimulerande hormon, eller FSH, och luteiniserande hormon, eller LH, ut i blodbanan. Efter att dessa hormoner har nått äggstockarna börjar flera hundra omogna ägg att mogna, vilket förstorar storleken av folliklarna. Medan äggen mognar utsöndrar folliklarna östrogen, ett kvinnligt könshormon. När östrogenet når en viss nivå i blodet, skickar hypofysen en ström av LH till äggstockarna. Detta påverkar den dominanta (den mest mogna) follikeln att komma till ytan av äggstocken, öppna sig och släppa ut sitt ägg. Processen känner vi igen som ägglossning. Det nu fria ägget färdas längs med äggledaren där det inväntar befruktning. De övriga mogna folliklarna och dess ägg krymper ihop igen och löser så småningom upp sig, en slags reabsorbering. Om ägget i äggledaren inte blir befruktat går det tillsammans med livmoderns linning, livmoderslemhinnan, förlorat i nästa menstruation.

Om du har polycystiskt ovarialsyndrom utsöndrar hypofysen abnormalt höga mängder LH i blodbanan vilket rubbar din normala menstruationscykel. Resultatet blir att dina folliklar inte kan mogna och det blir ingen ägglossning. De omogna folliklarna löser inte upp sig, de reabsorberas alltså inte och de släpper heller inte ut några ägg utan förblir som vätskefyllda cystor. Cystorna producerar extra hormoner som inte ska vara där.

Anledningen till att detta händer är ganska förvånande, det är ett insulinrelaterat problem. Blodet hos en kvinna med PCOS har höga nivåer av insulin på grund av insulinresistens. För mycket insulin kombinerat med för höga nivåer av LH leder till överdriven produktion av det manliga hormonet testosteron i äggstockarna. Abnormala nivåer av testosteron hindrar ägglossningen och orsakar många av de fysiska kännetecken som associeras med polycystiskt ovarialsyndrom som acne och hirsutism.

Att ha polycystisk ovarialsyndrom ökar risken för:

 • Typ 2 diabetes, pga. överskott av insulin och insulinresistens
 • Hjärtsjukdomar
 • Högt blodtryck
 • Kolesterol abnormaliteter i blodet
 • Endometriecancer (livmodercancer)

Vanliga symtom är:

 • Viktuppgång
 • Acne
 • Hirsutism
 • Tunnhårighet på huvudet
 • Inga eller väldigt få menstruationer
 • Subfertilitet
 • Högre risk för missfall
 • Acrochordons
 • Hudfärgsförändringar
 • Humörsvängningar
 • Minskad sexlust

När man diagnosticerar PCOS utgår man ifrån Rotterdam kriterierna, dessa kriterier är mest accepterade och för att få en diagnos måste man uppfylla två av dessa:

 • Oregelbunden eller ingen ägglossning
 • Tecken, antingen utseendemässiga som acne eller hirsutism eller att blodtester visar höga nivåer av manliga hormoner
 • Polycystiska äggstockar, detta kan man se med hjälp av ultraljud

Leave a Reply