IBS (irritable bowel syndrome), vad är det?

 • 0
Tummy

IBS (irritable bowel syndrome), vad är det?

Tags :

Category : Kost , Kropp

IBS är en funktionell tarmrubbning, vilket innebär att det inte finns någon anatomisk eller biokemisk orsak till tarmbesvären. IBS har pga av sin omfattning (den berör hela tarmkanalen) blivit ett populärt slit och släng uttryck för alla med magbesvär, var och varannan människa självdiagnostiserar sig. Det händer även att patienter inte utreds ordentligt och får en IBS diagnos utan att uppfylla kraven. ”S” i IBS står för syndrom vilket ytterligare breddar begreppet då sjukdomsförloppet och symtomen kan skilja sig från person till person men här kommer några vanliga faktorer du kanske passar in på:

 • Vanligare hos kvinnor och släktingar till IBS-patienter, det finns alltså en genetisk komponent.
 • Kvinnor drabbas oftare av förstoppning medan män av lös avföring
 • Urgency! Vanligt är ett behov av snabb tarmtömning i samband med måltid då den gastrokoliska reflexen är livlig. Om du samtidigt har låg tolerans för tryckökning i rektum kan det bli en riktig bajsfest
 • Vad äter du? Ensidig/fiberfattig kost kan leda till IBS-besvär
 • Slem i avföringen? Vid IBS är det vanligt då tarmperistaltiken ökar

För en äkta diagnos måste du utredas. Utredningen är till för att kunna utesluta saker som:

 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Intolerans för specifika födoämnen, celiaki (gluten), laktos
 • Malignitet

När man med rimlig säkerhet kan utesluta andra orsaker och dessutom uppfyller följande kriterier kan man diagnostiseras med IBS.

Kriterier för IBS:

 • Återkommande besvär av smärta el. obehag i buken 3 dagar/mån de senaste 3 månaderna
 • Symtomdebut 6 månader tidigare
 • Uppfyller två av de tre följande:
 1. Besvären lindras vid tarmtömning
 2. Tillståndet har försämrats och man har fått förändrad avföringsfrekvens
 3. Tillståndet har försämrats och man har fått förändrad avföringskonsistens

Har du IBS? Jag förstår att det är jobbigt, men det finns mycket du kan göra för att lätta besvären! Mag-tarmkanalens humör är förknippad med livsföringen, faktorer som påverkar motiliteten är:

 • Oro och stress
 • Psykiska spänningar av emotionella och psykiska påfrestningar
 • Ålder och kost, din mag- och tarmkanal är precis lika gammal som du och ju äldre du blir desto mindre snedsteg tolererar den. Tänk på vad du stoppar i dig!
 • Tidigare infektioner i mag- och tarmkanalen
 • Viceral sensibilitet, vanligt hos IBS-patienter

 • 0
fitness

Vart sitter din mage?

Tags :

Category : Kropp

”Jag har ont i magen” är en vanlig fras jag hör allt för ofta, ibland flera gånger om dagen, men många gånger är det en sanning med modifikation. Smärtan kommer faktiskt ganska sällan från magen. Magsäcken är placerad på vänster sida av kroppen strax under hjärtat och skyddas av revbenen, har du ätit mycket kan du med handen känna att trycket är betydligt högre vid revbenens slut på den vänstra sidan än på den högra. Har du ätit ännu mer kan du kanske till och med känna hur andningen blir svårare och hur pressen ökar på hjärtat, magen ligger nämligen tillräckligt nära för att i ett överfyllt stadie trycka på både hjärta och lunga. När man i talspråk pratar om magen syftar man ofta på regionen med navlen som mittpunkt. Har du ont där har du faktiskt ont i tarmen.