Manlig sexuell dysfunktion

  • 0
couple

Manlig sexuell dysfunktion

Category : Kropp

En människas sexualitet utvecklas under hela livet. Att drabbas av sexuell dysfunktion är inte särskilt ovanligt. Studier visar att åldern kan ha en avgörande roll vad gäller vilket slags sexuellt problem som uppstår, bland män är tidig utlösning till exempel ett vanligare problem hos yngre män medan erektionsproblem är vanligare hos äldre. Man brukar tala om fyra olika kategorier av manlig sexuell dysfunktion: erektil dysfunktion, prematur ejakulation, retarderad/utebliven ejakulation och minskat intresse/låg lust.

 

Erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion innebär att en man inte kan få erektion eller inte kan behålla sin erektion tillräckligt länge. Erektil dysfunktion kan vara symptom på hjärt- och kärlsjukdomar som hypertoni eller stroke. Det kan också bero på biverkningar av medicinsk behandling som strålbehandling i bäcken- och bukregionen. Erektil dysfunktion kan även bero på psykologiska besvär som stress eller tidigare traumatiska upplevelser, samt problematik kring droger, alkohol eller rökning.

 

Prematur ejakulation (PE)

Prematur ejakulation innebär att mannen får oönskat tidig utlösning, inom en minut efter penetration räknas som prematur i medicinsk mening, dock kan definitionen skilja sig privatpersoner emellan då den önskade tiden från penetration till ejakulation skiljer sig. Prematur ejakulation beror ofta på psykologiska faktorer men antas även kunna bero på biologiska faktorer som ökad känslighet. Av dysfunktioner är prematur ejakulation betydligt vanligare bland yngre män men besvär som kroniska smärtor i bäckenområdet och prostatabesvär har rapporterats som möjliga orsaker till prematur ejakulation och dessa är vanligare bland äldre män. Bland yngre härstammar problematiken ofta från hypersensitivitet i ollonet. Prematur ejakulation kan i sin tur även orsaka minskad lust/intresse för sex då det blir en stress och det lätt kan skapa psykologiska spärrar.

 

Retarderad, eller utebliven, ejakulation (RE)

Oönskad försening av, eller utebliven, ejakulation är mindre förekommande än prematur ejakulation. Det är också vanligare hos äldre män till skillnad från prematur ejakulation. Det finns olika definitioner av retarderad ejakulation, bland annat talar man om ejakulation som inträffar först efter minst 30 minuter, anledningen till förseningen kan vara olika, önskad och oönskad, varvid väldigt lite forskning har gjorts i området. Ännu mindre forskning finns kring orsaken till livslång retarderad ejakulation, däremot finns det anledning att anta att det inte finns några genetiska faktorer knutna till någon form av retarderad ejakulation. Retarderad ejakulation måste inte innebära orgasmisk dysfunktion. Den centrala mekanismen bakom retarderad ejakulation är ännu okänd, men man anar flera tänkbara orsaker som tillexempel problem i bäckenbottenmuskulaturen eller obstruktion av sädesledare alternativt urinrör. Precis som de tidigare nämnda sexuella problemen kan det finnas psykologiska orsaker till.

 

Minskat intresse/låg lust

Precis som erektil dysfunktion är minskat intresse för sex och låg lust vanligare bland äldre män än yngre, framförallt hos män äldre än 55 år. Av dessa tidigare nämnda dysfunktioner är minskat intresse/låg lust den mest förekommande bland män och beror oftast på personens aktuella livssituation. Det händer att män söker sig till vården för retarderad ejakulation eller erektil dysfunktion när de i själva verket lider av minskat intresse/låg lust. Alla män upplever inte detta som ett personligt problem, ofta kanske eftersom deras partner inte heller har någon större lust eller intresse för sex. Problematik uppstår då först om man får en meningsskiljaktighet. Dysfunktionen kan vara kopplat till den fysiologiska hälsosituationen, exempelvis endokrina och neurologiska sjukdomar, kroniska som övergående, varvid dysfunktionen även kan vara permanent eller tillfällig. Psykologiska orsaker finns även här, dessa kan de vara kopplade till partnerns eventuella sexuella dysfunktion eller hälsotillstånd, man påverkar förstås varandra vare sig man vill eller inte. Även andra faktorer som förhållandets längd kan påverka intresse och lust för sex.

 

Behandling

Om PE orsakas av hypersensitivitet i ollonet kan det behandlas med bedövande gel eller kräm. Serotoninhämmande substanser (SSRI) som primärt används för depression kan även användas mot PE. Ett annat behandlingsalternativ för PE är psykoterapi.

 

För ED har flest medicinska preparat utvecklats. Under 1980-talet fanns endast intrakavernösa (injektion i svällkropp i penis) injicerbara erektionsmedel. Senare under 1990-talet utvecklades preparat i tablettform (PDE5-hämmare). Endast medicinering räcker dock inte, di har även rätt till sexualundervisning anpassat för användare av dessa preparat. Medicinering tillsammans med sexualundervisning ger dessutom bättre resultat för erektionskvalitet och tillfredställelsen än endast medicinering.

 

För RE finns begränsade medicinska preparat, alfa-adrenergika (muskelkontraherande) och dopamin är substanser som i nuläget föreslås som behandlingsform för RE.

 

För minskat intresse/låg lust är olika former av psykoterapi den vanligaste behandlingen, tanken är att komma åt, reda ut och oskadliggöra den underliggande orsaken till dysfunktionen. Eftersom minskat intresse/låg lust även kan orsakas av ålderdom kan det i vissa fall vara svårt att behandla då en minskad drift är en naturlig del av åldrandeprocessen.