Category Archives: Träning

  • 0
contraction

Vad händer i en muskelfiber när den kontraheras?

Tags :

Category : Kropp , Träning

Muskelcellerna behöver utveckla kraft för att kunna utföra sina uppgifter, de utvecklar kraft genom att kontraheras. Kontraktionen gör att muskulaturen antingen förkortas, det sker en rörelse, eller spänns, ingen rörelse. Muskelcellerna är långsträckta och innehåller långa kedjor av proteinmolekyler, mikrofilament. Vid en kontraktion där muskulaturen förkortas förskjuts mikrofilamenten i förhållande till varandra i muskelcellen, detta händer tillexempel när du gör en bicepscurl eller benböj. Vid en kontraktion där muskulaturen spänns griper mikrofilamenten tag i varandra så att det blir svårare att sträcka muskelcellen, detta händer när du genomför statiskt spända moment tillexempel armbrottning eller plankan.